Om oss

VANGSJØEN VEL INFORMERER:

Skogrydnings- og hogstdugnad 3.10.20

Se under nyheter

Årsmøte 2020

Kjære alle velmedlemmer! 

I den vanskelige smittesituasjonen forårsaket av coronaviruset , bestemte styret i Vangsjøen Vel at det ikke kunne avholdes ordinært årsmøte i år.

Årsmøtepapirer med forslag og informasjon ble som vanlig sendt alle medlemmer på e-post. Og årsmøtet ble gjennomført med en e-postrunden, der alle kunne melde tilbake støtte til eller uenighet med styrets utsendte forslag. Det var også åpnet for å kunne fremme alternative forslag. 

Medlemmene i vellet har utvist stor forståelse for at vi måtte finne en annen form for årsmøtet, slik at styret kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres. Medlemmene ga styret tillit til å videreføre arbeidet, der vi tar hensyn til innspill etter beste evne.
Årsmøtereferat vil bli tilgjengelig på vanlig måte under «årsmøtereferater».

Se mer under nyhetsbloggen !

Wenches Fjellkafé stengt sommeren 2020

Det er trist å måtte meddele at Wenche Skogen er blitt alvorlig syk og at Wenches Fjellkafé dermed blir stengt i hele sommer. Eventuelle spørsmål kan rettes til leder i Vellet, Rolf Jørn Karlsen på mobil: 901 64 293

Du kan få post og aviser til Vangsjøen i sommer!

Les mer under nyheter og i medlemsbrevet som kom 16.6.20

Se under nyhetsblog !!

Følg med under nyhetsbloggen

Trenger du ekstra hjemmekontor på hytta?

Se invitasjon fra Øystre Slidre kommune:

«På Heggenes kan du nå bli en del av et nytt kontorfellesskap som vi har kalt Klima+ .
Få deg et nettverk i bygda og bli med på arrangementer, kurs og workshops. Vi vil hjelpe deg å finne resursene du trenger og du kan til og med få nye venner. Du har tilgang til det du trenger av møterom og vanlig teknisk utstyr, nydelig kaffe og te står klar hele dagen og vi har felles lunsj en gang i måneden minst. Ellers er kommunens flotte kantine alltid åpen for deg.» ….. les mer her

Les lederen i Valdres Avisa fra 28.5.2020 om betydningen av hytter og hyttefolk.

Les minneord om Jan Wollan som brått gikk bort 20. april 2020

Vangsjøen Vel er velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet. Vellet har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.

Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

Bildet øverst på siden er trykt i boka «Valdres» og brukes på vår hjemmeside med tillatelse fra Ole Jørgen Liodden. Se hans hjemmeside: Naturfokus

Se mer om Vangsjøen Vel i vedtektene våre.


Den gang det var geiter på Rabalen.