Om oss

Følg med under nyhetsblog!

Familiedagen blir lørdag 10. august 2019 kl. 12.00 – 15.00 på Wenches Fjellkafé – følg med under nyhetsbloggen.

Fra en tidligere familiedag

Hogstdugnaden 2019 er fastsatt til lørdag 5. oktober. Nærmere informasjon blir lagt ut seinere – se nyhetsbloggen.

Fra hogstdugnad 2018

Vangsjøen Vel er velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet. Vellet har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.

Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

Bildet øverst på siden er trykt i boka «Valdres» og brukes på vår hjemmeside med tillatelse fra Ole Jørgen Liodden. Se hans hjemmeside: Naturfokus

Se mer om Vangsjøen Vel i vedtektene våre.

Den gang det var geiter på Rabalen.