Årsmøter

Styret forbereder årmøte 2019.

Det skal holdes Skjærtorsdag 18 april kl 16.00 på Wenches Fjellkafé

Rolf Jørn Karlsen, Svein Taksdal, Cai Birger Nesset og Grete Marie Rogne

Årsmøtet 2018 ble holdt skjærtorsdag 29. mars i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. Det var representanter for 31 hytter tilstede.
Referat/protkoll er sendt medlemmer av vellet.

Referat fra årsmøtet 2018

Eldre referater finner du her