Årsmøter

Årsmøte 2019.

Årsmøtet 2019 ble holdt Skjærtorsdag 18 april kl 16.00 på Wenches Fjellkafé.

Det var representanter for 27 hytter tilstede. Torkild Waagaard ble valgt til møteleder.

Fullt referat finner du her

Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet. Fra venstre: Rolf Jørn Karlsen, Svein Taksdal, Cai Birger Nesset og Grete Marie Rogne

Årsmøtet 2018 ble holdt skjærtorsdag 29. mars i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. Det var representanter for 31 hytter tilstede.
Referat/protkoll er sendt medlemmer av vellet.

Referat fra årsmøtet 2018

Eldre referater finner du her