HOGSTDUGNAD 2020 – lørdag 3.10.20

Til medlemmer i Vangsjøen Vel

Vi minner om hogstdugnaden i vellet 
lørdag 3. oktober kl. 10.00 – 15.00

Oppmøte på parkeringen ved Vangsjøen Fjellstue. Det er stort behov for dugnadshjelp, både til å rydde og å brenne kvist, og for dem som er motorsagkyndige, til å rydde og hogge skog. Husk å ta med nødvendig verneutstyr for dem som skal bruke motorsag. Vi fortsetter å rydde skog på nedsiden av vegen fra Vangsjøen Fjellstue i retning mot kiosken. 

Styret og skoggruppa håper på stort fremmøte og god dugnadsvilje. Erling Fossberg stiller med traktor og vinsj som tidligere år.

Av hensyn til smittevern har styret valgt å kutte ut den sosiale biten av opplegget med bålkaffe og pølser. Vi henstiller derfor alle om å ta med egen mat og drikke etter behov. Det er viktig at vi tar smittevernhensyn på alvor og at vi holder nødvendig avstand til hverandre under dugnaden.

Styret håper på god oppslutning og ønsker alle velkommen til dugnaden for å fortsette arbeidet med å gjenåpne landskapet mot Vangsjøen.

Med hilsen styret i Vangsjøen Vel

Trenger du ekstra hjemmekontor på hytta?

Invitasjon fra Øystre Slidre kommune:

«På Heggenes kan du nå bli en del av et nytt kontorfellesskap som vi har kalt Klima+ .
Få deg et nettverk i bygda og bli med på arrangementer, kurs og workshops. Vi vil hjelpe deg å finne resursene du trenger og du kan til og med få nye venner. Du har tilgang til det du trenger av møterom og vanlig teknisk utstyr, nydelig kaffe og te står klar hele dagen og vi har felles lunsj en gang i måneden minst. Ellers er kommunens flotte kantine alltid åpen for deg.» ….. les mer her

Skogryddingsdugnad 3. oktober! Merk datoen!

Det blir skogryddingsdugnad 3. oktober fra kl. 10:00 (lørdag i uke 40). Det blir mer vekt på det sosiale!


De siste årenes skogrydningsdugnader har vært meget vellykkete, med stort oppmøte og mye godt arbeid utført, og resultat mange gleder seg over. Vi har avtale med aktuell grunneier, så vi arbeider videre fra der vi slapp i fjor, nær fjellstuen med fortsettelse mot fjellkaféen.

I og med at både årsmøtet og familedagen er avlyst i år, ønsker vi at medlemmene får tid til prat å hygge under hogstdugnaden. Vi vil derfor legge opp til romslig pause med «bålkaffe à la Rolf Jørn» ispedd noen dikt av Hans Børli. Dessuten blir det pølser til alle, samt litt info fra styret. Vel møtt!

Du kan bestille postombæring i sommer!

Christian Svae i Rensenn Hytteforening har gjort avtale med Ola Harald Paulsrud om postombæring sommeren 2020, og Vangsjøen Vel vil derfor informere sine medlemmer om dette.

De velmedlemmene som ønsker å benytte seg av ordningen må gjøre avtale om dette og betale kr 350,- for tjenesten.

DU MÅ:

  • kontakte Christian Svae på mobil: 900 87 680 eller pr e-post Christian.Svae@datarekvisita.no for å avtale tjenesten og detaljer mht leveringsadresse («Stopp nummer …..» )
  • betale Ola Harald Paulsrud direkte til hans bankkonto (oppgis til medlemmene i medlemsbrevet)

Betyr mye for lokalsamfunnet (hytter og hyttefolket)

Leder i Valdres Avisa 28.05.2020

Det er gjort flere mer eller mindre realistiske anslag over hva hytteeierne eller som mange ynder å kalle dem, deltidsinnbyggerne, legger igjen av kroner og øre i lokalsamfunnet. Da tenker man primært på omfanget av varer og tjenester hyttefolket handler lokalt. En analyse som Norsk Turistutvikling har utført for Distriktssenteret viser at hver fritidsbolig i en region som vår, genererer omkring 30.000 kroner i omsetning for den lokale nærbutikken. Undersøkelsen viser spesifikt for Oppland og Buskerud, to sterke, tidligere, hyttefylker, at hver fritidsbolig blir brukt omkring 60 døgn i året og at de bruker omkring 500 kroner dagen i handel på nærbutikken. Dette er tall som er nokså i samsvar med beregninger som er gjort tidligere. Hyttefolket har sterk tilknytning til området hvor de har fritidsbolig, og vi vet at de også i stor grad kjøper andre varer og tjenester i området de har fritidsbolig, samtidig som de også slutter opp om spekteret av kulturaktiviteter og arrangement som finner sted. Utvilsomt, hyttefolket skaper stor merverdi i lokalsamfunnet som tilkommer næringslivet især og kommunene også. Hyttefolket betaler skatter og bidrar til avgiftskassa i stort mon. Det gir et skrekkscenario å tenke seg et lokalsamfunn uten hytter og hyttefolket.

Ingen ting av dette er nytt, men koronapandemien og det mye berykta hytteforbudet, visste til fulle hvor avgjørende tilstedeværelsen av hyttefolk er for liv og aktivitet i bygdene våre. Det er en kjent sak at mange bedrifter kjemper i motbakke etter at kanskje årets beste sesong gikk fløyten på grunn av koronapandemien. Det blir følgelig også tungt å kjempe seg tilbake, alt er ikke minst avhengig av hvordan pandemien utvikler seg framover.

Det er likevel mye som taler for at hyttekonseptet fortsatt skal blomstre og utvikle seg. Det skal et skikkelig økonomisk krakk til for å rikke på det, men kanskje kan mange som vurderer å investere i hytte, bli sittende på gjerdet en stund. Vi vil få svaret denne sommeren. Hytteferie gir som kjent utmerket tilgang på natur og fritidsaktiviteter, og matcher svært godt med forholdsreglene vi alle skal leve etter i tida framover. Derfor gjelder det også for lokalt næringsliv og pådriverkreftene at vi legger til rette på alle nivåer for å kunne ta ut en enda større del av vare- og tjenestespekteret hyttefolket etterspør. Derfor må innsatsen nå rettes inn mot bedriftene som allerede er i markedet, og vurdere utviklingspotensialet som er hos den enkelte. Koronatida kan være den beste tida for å klekke ut nye innsatsområder og aktivitet.

Det gir et skrekkscenario å tenke seg et lokalsamfunn uten hytter og hyttefolket.

Her er et knippe bilder som viser hyttefolk og stølsfolk i skjønn forening under dugnader og kulturelle arrangementer. Vi i Vangsjøen Vel søker å ta vare på naturen såvel som kulturen!

MINNEORD – JAN WOLLAN

JAN WOLLAN

Jan Wollan gikk bort 20. april 2020

Det er med stor sorg vi mottok melding om at Jan var gått bort. Han døde brått etter en sykkeltur opp til Voksenkollen.

Vangsjøen Vel samarbeidet med Jan bla da han lagde sikteskiva på Rabalsmellen i 2015. Han har seinere laget sikteskive på Rundemellen og flere andre steder til stor glede for brukere av fjellet.

Jan var aktiv friluftsmann og bruker av fjellet og hadde en stor forkjærlighet i å bestige fjelltopper. Han har vært på de fleste fjelltopper i Jotunheimen som er synlige fra Vangsjøenområdet. I Vangsjøenområdet var han en stor bidragsyter i å holde stier åpne og vedlike, det samme med de mange vardene i området.

Vi som kjente Jan hadde stor glede av å lytte og høste av hans erfaringer fra fjellet og hans naturopplevelser.

 Våre tanker går til Jan og hans nærmeste familie.

Styret i Vangsjøen Vel

Årsmøte i coronavirustider

Kjære alle velmedlemmer! 

I den vanskelige smittesituasjonen forårsaket av coronaviruset , er det er svært usikkert om vi kan reise til fjells i påsken. Derfor har styret i Vangsjøen Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år.

Vi håper og tror at medlemmene i vellet har forståelse for at vi må finne en annen form for årsmøtet, slik at vi kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres.

Vi ønsker derfor at årsmøtet gjennomføres med denne e-postrunden, der alle kan melde tilbake støtte til forslagene eller uenighet med styrets forslag og fremme alternative forslag. 

Årsmøtepapirer med forslag og informasjon er sendt alle medlemmer på e-post.

Styret ber om at medlemmene gir oss tillit til å videreføre arbeidet, der vi tar hensyn til innspill etter beste evne, selv om årsmøtet ikke kan gjennomføres i henhold til vedtektene.

Vi ønsker alle en fin seinvinter og vår – og håper at situasjonen etter hvert normaliseres, så vi alle igjen kan glede oss over opphold i Vangsjøen-området!

På vegne av styret i Vangsjøen Vel