MINNEORD – JAN WOLLAN

JAN WOLLAN

Jan Wollan gikk bort 20. april 2020

Det er med stor sorg vi mottok melding om at Jan var gått bort. Han døde brått etter en sykkeltur opp til Voksenkollen.

Vangsjøen Vel samarbeidet med Jan bla da han lagde sikteskiva på Rabalsmellen i 2015. Han har seinere laget sikteskive på Rundemellen og flere andre steder til stor glede for brukere av fjellet.

Jan var aktiv friluftsmann og bruker av fjellet og hadde en stor forkjærlighet i å bestige fjelltopper. Han har vært på de fleste fjelltopper i Jotunheimen som er synlige fra Vangsjøenområdet. I Vangsjøenområdet var han en stor bidragsyter i å holde stier åpne og vedlike, det samme med de mange vardene i området.

Vi som kjente Jan hadde stor glede av å lytte og høste av hans erfaringer fra fjellet og hans naturopplevelser.

 Våre tanker går til Jan og hans nærmeste familie.

Styret i Vangsjøen Vel

Årsmøte i coronavirustider

Kjære alle velmedlemmer! 

I den vanskelige smittesituasjonen forårsaket av coronaviruset , er det er svært usikkert om vi kan reise til fjells i påsken. Derfor har styret i Vangsjøen Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år.

Vi håper og tror at medlemmene i vellet har forståelse for at vi må finne en annen form for årsmøtet, slik at vi kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres.

Vi ønsker derfor at årsmøtet gjennomføres med denne e-postrunden, der alle kan melde tilbake støtte til forslagene eller uenighet med styrets forslag og fremme alternative forslag. 

Årsmøtepapirer med forslag og informasjon er sendt alle medlemmer på e-post.

Styret ber om at medlemmene gir oss tillit til å videreføre arbeidet, der vi tar hensyn til innspill etter beste evne, selv om årsmøtet ikke kan gjennomføres i henhold til vedtektene.

Vi ønsker alle en fin seinvinter og vår – og håper at situasjonen etter hvert normaliseres, så vi alle igjen kan glede oss over opphold i Vangsjøen-området!

På vegne av styret i Vangsjøen Vel

Informasjon om feiing

Til alle hytteeiere!

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler tilsyn og feiing av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette har Valdres brann og redningstjeneste IKS startet opp med tilsyn/feiing på fritidsboliger.

I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har gått ut til alle eiere av fritidsboliger. Tilsyn/feieravgiften faktureres eieren hvert år som en á konto betaling, i stedet for at det blir en stor faktura etter hvert besøk.

Tilsyns- og feieravgiften er beregnet ut fra selvkostprinsippet, det vil si at vi ikke skal ha fortjeneste på dette. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år. Dette vil bli behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.

Les mer i vedlegget. Dette vil også bli sendt alle medlemmer.

Einar Skage Andersen er gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Einar Skage Andersens bortgang.

Bildet er fra et oppslag i Budstikka 27.11.19

Einar gjorde i mange år en stor innsats for løypene vellet hadde ansvaret for. Sammen med sin kjære Ragne ble det mange mil i ulendt terreng for å gjøre jobben for fellesskapet.

Det gledet ham da det ble flere om jobben. Einar hadde alltid gode innspill til styret i vellet og var alltid klar til innsats, slik hans vel fortjente utmerkelser også viser. Se omtalen i Budstikka.

Dessverre ble han etterhvert så preget av sin sykdom at han måtte gi opp både skigåing og løyperydding. Vi vil savne denne hedersmann som gikk bort så altfor tidlig, men vi vil minnes ham i takknemlighet for innsatsen han gjorde.

Etter hogstdugnaden – en takk til grunneiere

En gave fra grunneier:

Her kan velmedlemmene hente gratis ved frem til 1. juni 2020.

Fram til 1. juni neste år kan Vangsjøen Vel sine medlemmer hente gratis ved fra det som er kjørt fram etter dagens dugnad.
Det å åpne landskapet i dette området er en vinn vinn situasjon for alle. De som driver seterdrift får større arealer for utmarksbeite, vellets medlemmer får gratis ved og ikke minst: Verdien for oss alle ved at kulturlandskapet reåpnes.
Igjen stor takk til Wenche Myrene Ringstad og Erling Fossberg

HØSTDUGNAD 2019 – SKOGRYDDING

Fra høstdugnaden og skogryddingen i 2018

Høstdugnaden med skogrydding er fastsatt til lørdag 5. oktober 2019 kl 10.00 – 15.00. Mer informasjon er lagt ut her på hjemmesiden under «Dugnader» og på Facebooksiden se under «arrangement»

Postombæring sommer 2019

Wenche Skogen tar postombæringen i sommer. fra og med lørdag 29. juni til og med fredag 16. august. Det innebærer postombæring onsdager, torsdager, fredager og lørdager, men ikke mandager og tirsdager.
Det vil bli delt ut på alle stopp bortsett fra stoppet på Rabalen. De må hente aviser/posten på Fjellkaféen.