Dugnader

HØSTDUGNADER – SKOGRYDDING OG LØYPERYDDING

Det var dugnad for å åpne opp landskapet 6.10.18
Etter avtale med grunneierene Wenche Ringstad og Erling Forsberg startet jobben med å åpne opp igjen landskapet på nedsiden av veien mellom Vangsjøen Fjellstue og Wenches Fjellkafé. Et tjuetalls deltagere gjorde flott innsats på denne dugnaden.

Skogrydding på Rabalen i oktober 2018

Det var også dugnader i skiløypene samme helg:
Det var seks personer utgjorde årets løypegjeng i Mellad’n Turløyper traséen (Jägerkorpset) og noen deltok torsdag på løypedugnad med Øyangen vel. Snakk om dugnadshelg!!

Løypedugnadsgjengen – Jägerkorpset – gjør en fin innsats