Natur – vern og bruk

LANGSUA NASJONALPARK

Langsua nasjonalpark (”Ormtjernkampen – Skaget” eller Huldreheimen som den ofte kalles) ble endelig vedtatt av Kongen i statsråd 11. mars 2011. Den er på ca 537 kvadratkilometer.

I Langsua nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark. og bidrar til å oppfylle målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Du kan lese mer på sidene til

Direktoratet for naturforvaltning

Her finner du mer informasjon om den delen av nasjonalparken som er nærmest til Vangsjøen Vels område: