Velkommen til Vangsjøen Vel

Vangsjøen Vel er velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet. Vellet har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.

Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

Bildet øverst på siden er trykt i boka “Valdres” og brukes på vår hjemmeside med tillatelse fra Ole Jørgen Liodden. Se hans hjemmeside: Naturfokus

Se mer om Vangsjøen Vel i vedtektene våre. 

Under bildene nedenfor finner du de siste innleggene i nyhetsbloggen. Klikk på tittelen på innlegget og du kan lese hele.

Sommer og vinter – høst eller vår: like flott på Vangsjøen!


Vangsjøen Vel: Org.nr. 914837138

Nyhetsblog

Her kommer de siste nyhetsbloginnleggene

Fra høstdugnaden 7.10.23 – løyperydding

Fantastisk dugnadsgjeng (18-20 stk) og dugnadsinnsats i Vangsjøen Vel. Takket være vellets årlige dugnadsinnsats har vi gradvis åpnet opp igjen kulturlandskapet omkring de aktive seterområdene rundt Rabalen og Buahaugen. Fjellgrana blir hogd til fordel for fjellbjørkeskogen og et åpnere kulturlandskap som igjen kan benyttes i økende grad til utmarksbeite. I år ble det i hovedsak …