Velkommen til Vangsjøen Vel

Vangsjøen Vel er velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet. Vellet har til formål å verne om stedets lokale miljø og bidra til bærekraftig bruk av området. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-à-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen, veglag, andre velforeninger, løypelag og andre.

Vellets medlemmer omfatter hytte- og støls-/grunneiere i områdene rundt Vangsjøen. Vellet grenser forøvrig mot Midthøgde, og Søndre Rennsenn Vel og Øyangen Vel.

Bildet øverst på siden er trykt i boka «Valdres» og brukes på vår hjemmeside med tillatelse fra Ole Jørgen Liodden. Se hans hjemmeside: Naturfokus

Se mer om Vangsjøen Vel i vedtektene våre. 

Under bildene nedenfor finner du de siste innleggene i nyhetsbloggen. Klikk på tittelen på innlegget og du kan lese hele.

Sommer og vinter – høst eller vår: like flott på Vangsjøen!


Nyhetsblog

Her kommer de siste nyhetsbloginnleggene

Medlemsbrev september 2022 –

Informasjon fra vellet høsten 2022 I brevet er det informasjon om: Høstdugnad – rydde skog og montere klopper 8. oktober fra 10:00 (lørdag i uke 40) Mellad’n turløyper – info og årsmøte Vellykket familiedag lørdag 6. august