Vangsjøen Vels hederspris

Statuttene for Vangsjøen Vels Hederspris sier bl.a.:

”Vangsjøen Vels Hederspris kan gis den person/de personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme velforeningens formål ved å:

 • verne om stedets lokale miljø og/eller
 • ivareta medlemmenes felles interesser og/eller
 • ydet verdifull innsats i velforeningens arbeid (gjelder overfor og i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre)

HEDERSPRISEN (1999 – 2018)

HEDERSPRISEN 2018

Ragnhild Skiaker ble hedret med Vangsjøen Vels hederspris 2018 for sitt arbeid med innsamling og skriving av stølshistorie for området, samt annen formidling av kultur og historie i Vangsjøområdet. Det var et takknemlig årsmøtepublikum som hedret hennes store innsats! Nedenfor finner du en liste over tidligere mottakere av hederprisen.

Styret og medlemmene kan foreslå kandidater.

Tidligere hedersprismottakere:

 • 2015 – Sissel Brinchmann
 • 2014 – Wenche Skogen
 • 2013 – Åge Sandsengen
 • 2008 – Jan Sagsveen
 • 2006 – Rolf Bjerke Paulssen
 • 2004 – Tor Løken
 • 2003 – Ingebjørg og Gunnar Haugen
 • 2002 – Kjell Maartmann-Moe
 • 2001 – Terje Stenseng
 • 2000 – Anne Karine og Oddgeir Milo
 • 1999 – Familiene Guderud og Schartum
 • 1999 – Tove og Torleif Lindtveit