Årsmøtereferater

Årsmøte 2023

Referat fra Årsmøtet 2023

Årsmøte 2022

Referat fra Årsmøte 2022

Årsmøte 2021

Nedenfor finner du referat fra årsmøtet som ble holdt som nettmøte 13. april.

Vi vil særlig minne om initiativet for å styrke løypekjøringen og finne en økonomisk ramme for dette som står seg over tid. Vangsjøen Vel oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp forslaget som går ut på følgende:

  • Yte et engangsbidrag på kr 4000,- som vil gå til investering i ny løypemaskin og garasje til denne.
  • Ha intensjon om å bidra med kr 1000,- pr sesong for løpende drift.

Vi ber medlemmer som vil bli med på en slik ordning, om å melde dette tilbake til styret i Vangsjøen Vel innen 1. mai i år.
En eventuell innbetaling vil først være aktuelt når det er klart at mange nok er med på initiativet, og ny organisering er avklart.

Referat fra årsmøtet 2021

Oppsummering av årsmøte 2020

Referat fra årsmøte 2019

Referat fra årsmøte 2018

Referat fra årsmøte 2017

Referat fra årsmøte 2016

Referat fra årsmøte 2015

Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 2013

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2011

Referat fra årsmøte 2010