Familiedager

Familiedag 2022

Familiedagen ble avviklet lørdag 6. august. Les mer under “NYHETER

Rolf Jørn ønsket velkommen
Tor Løken holdt fordrag om geologien
Jorun Karlsen spilte langeleik

Familiedag 2019 – “Hvordan få fisk…..mm” på Wenches Fjellkafé lørdag 10. august

Temaene var “Hvordan få fisk i Vangsjøenområdet; hvordan renser man ørret og abbor og hvordan oppbevarer en fisk.” Tidligere fjelloppsynsmann Reidar Gran delte villig vekk sin betydelige kunnskap om disse temaene, godt assistert av Rolf Jørn Karlsen.

Det var en spennende og engasjerende familiedag, med rundt 30 deltakere.
Mange, ikke minst barna, fikk øvd seg på å flå abboren – som jo er en delikatesse! Og vi har lært om – og sett – de små krepsedyra i magen på ørreten – som gir næring og flott rødfarge.

2018 Familedagen på Wenches fjellkafé lørdag 4. august ble svært vellykket.

Tema var: Gjengroing i fjellregionen og seterlandskapet spesielt. Hva er årsaken til at dette skjer og hva kan gjøres for å gjenåpne landskapet?
Ca 35 deltok og mange barnefamilier som deltok i fuglekassesnekring. Temaet gjengroing av landskapet engasjerte stort.
Wenches fjellkafé solgte grillmat og annen kioskmat samt drikke.

Tidigere familiedager

FAMILIEDAG 2015 – Vangsjøen Vel 25 år!

Vangsjøen Vel ble stiftet 13. april 1990 og 25 årsjubileet ble markert med familiedag 8. august på toppen av Rabbalsmellen med avduking av den første panoramaskiven i Øystre Slidre. Det var omlag 100 personer tilstede. Det ble også holdt dugnader for å forbedre stier og løyper.


2014: Avduking av minnebauta ble høytidelig markert på 70-årsdagen for krigshendelsene 13. juni 1944. Øystre Slidre Historielag sto for arrangementet og Vangsjøen Vel støttet økonomisk slik at Wenches Fjellkafé kunne sørge for lett servering.
Les mer om nevnte krigshandlinger i heftet: “Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944

2013: Turkasser på alle våre turmål. Familiedag ble avholdt som en dugnad i forbindelse rydding av ny sti fra bålplassen til Kjølafjellet. Stien er merket med gule merker.

2011: Ny klopp over Rabbalsbekken ovenfor bålplassen, slik at det er blitt enklere å komme over bekken til bål-/badeplassen.

2010: Sommerarrangement/familiedag var nok en gang en dugnad lørdag 31. juli for å lage/utbedre atkomst til bålplassen. Bålet var tent og det ble grillet pølser og kokt kaffe.

2009: Sommerarrangement/familiedag var en dugnad som resulterte i en fin bålplass ved Rabbalsbekken.

2008: Sommerarrangement/familiedag fant sted på Vangsjøstølen, familien Koch`s eiendom på Bukono lørdag 2. august kl. 14.00. Programmet tok for seg historien om Valdres Skiferindustri og stølsliv på Bukono. Foredragsholder Gunnar Skogen fortalte imidlertid at et større og bedre skifer-museum enn hva de har i dag er under arbeid, og at vi gjerne kan arrangere vår sommersamling der i 2010.

2007:  Tema for dagen var stølslivet før og nå. Lørdag 29. juli samlet familiedagen på Rabalen 90 deltagere. Familien Karlsen på Rudi-stølen stod gjestfritt for arrangementet og sammen med Ragnhild Skiaker og velformannen hadde Rolf Jørn lagt opp programmet for dagen.
Jorunn Karlsen slo an tonen med vakkert langeleikspill før Ragnhild fortalte om buferdsdagen, først til heimstølen og så senere til Rabalen, som var langstøl. Her var det tidligere 13 støler, og på Buahaugen på andre siden av Vangsjøen, var det to støler.

Du kan lese mer om stølshistorie i heftet “Stølene omkring Vangsjøen”

Familiedag på Rudistølen

2006: Tema Merkevareprogrammet i Valdres – lokalprodusert mat mm; Lørdag 28. juli var det Håkon Johs. Skarstad, avd. leder Bioforsk Øst, Løken som snakket om temaet, og i tillegg tok vi opp temaet Bioenergi for en interessert deltakergruppe på 80-90.

2005: Tema “Krigshandlinger i 1944” – Lørdag 30.juli ble en meget vellykket dag med omkring 70 deltakere. Takket være Rolf Bjerke Paulssens innsats var det svært interessante orienteringer om krigshandlinger i 1944 og historie knyttet til disse, samt om botanikk og endringer i vekst og flora i området. På bakgrunn av denne dagen og stoffet som var samlet, ble heftet “Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944” laget.

2004: Familiedag på Haldorbu lørdag 31. juli.