Årsmøter

Årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt Skjærtorsdag 14. april 2022, kl. 16.00 i kjellerstua på Vangsjøen fjellstue.

Se vedlagt referat.

Aleksander Øiestad ønsket årsmøtet velkommen til peisestua.

Årsmøte 2021

Medlemmene i vellet har fått tilsendt årsmøteinnkalling med tilhørende årsmøtedokumenter.

Innkalling Årsberetning
Regnskap 2020 Revisjon regnskap 2020
Valgkomiteens innstilling

Årsmøte 2020

Årsmøteoppsummering:

Årsmøteinnkalling

Den vanskelige smittesituasjonen vi sto oppe gjorde det umulig å avvikle årsmøtet på vanlig måte. Men medlemmene i vellet viste stor forståelse for at vi måtte finne en annen form for årsmøtet, slik at vi kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres.

Årsmøtet 2020 ble derfor gjennomført med en e-postrunde, der medlemmer meldte tilbake støtte til forslagene eller uenighet med styrets forslag og fremme alternative forslag. Årsmøtepapirer med forslag og informasjon finner dere nedenfor

Hilsen styret i Vangsjøen Vel

Årsberetning for 2019. Regnskap 2019. Budsjett 2020. Valgkomiteens innstilling

Årsmøte 2019.

Årsmøtet 2019 ble holdt Skjærtorsdag 18 april kl 16.00 på Wenches Fjellkafé.

Det var representanter for 27 hytter tilstede. Torkild Waagaard ble valgt til møteleder.

Fullt referat finner du her

Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet. Fra venstre: Rolf Jørn Karlsen, Svein Taksdal, Cai Birger Nesset og Grete Marie Rogne

Årsmøtet 2018 ble holdt skjærtorsdag 29. mars i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. Det var representanter for 31 hytter tilstede.
Referat/protkoll er sendt medlemmer av vellet.

Referat fra årsmøtet 2018

Eldre referater finner du her