Styret og kontakt

Dette er styret i Vangsjøen vel i 2020 – 2021:

Grunneierrepresentant er Anne Karine Milo og revisor er Tor Løken.

Hele styret 2018-2019: Rolf Jørn Karlsen, Svein Taksdal, Cai Birger Nesset og Grete Marie Rogne
Rolf Jørn Karlsen, styrets leder