Styret og kontakt

Dette er styret i Vangsjøen vel i 2023 – 2024:

Revisor er Tor Løken

Vangsjøen Vel Org.nr. 914837138

Hele styret 2018-2019: Rolf Jørn Karlsen, Svein Taksdal, Cai Birger Nesset og Grete Marie Rogne
Rolf Jørn Karlsen, styrets leder