Området

Høstbilder. Bildene 1-5 er tatt av Bibbi Hodne

Området vårt

Vangsjøområdet, som vår velforening dekker, regner vi som området rundt Vangsjøen inkludert Buahaugen, Rabalen og Bukono, med avgrensinger til Kolltjerna i retning Øyangen, til Midthøgde i retning Rennsenn. Bildet øverst på hjemmesidene våre viser Røyrivann til venstre i bildet og mesteparten av Vangsjøen. Stølsområdene Buahaugen og Rabalen til venstre, mens av Bukono skimtes et par hus til høyre i bildet.

Vangsjøen ligger 911 moh og dekker er 1,378 km². Den strekker seg fra Rabalsmellen (1111 moh) i sørøst til Rennsennberget (1014 moh) i nordvest. De tre største tilførselselvene i Vangsjøen kommer fra Rabalsvatnet, Røyri og Rennsennvannet.

Den eneste elva som renner ut av Vangsjøen er Vangsjøåni som renner videre til Yddin. Vangsjøen er en del av Vindavassdraget.I sjøen finnes det ørret, abbor og ørekyte. Fiskekort kan kjøpes. Se oppslag ved bommen i Moane, på oppslagstavler ved bl.a. Buahaugen og på Wenches Fjellkafé.

VangsjøenVel Liodden-bilde
Ole-Jørgen Lioddens foto som viser Vangsjøen med Buahaugen, Rabalen og Bukono.