Medlemmer

BLI MEDLEM! KONTAKT VANGSJØEN VEL!

Rutinemessig sendes det ut informasjon til medlemmene tre ganger pr år.
Informasjon blir også lagt ut på nettsiden og noe også på Facebooksiden.

Vangsjøen Vel har omkring 160 medlemmer.

Fra 2019 har familiemedlemsskap opphørt og årskontingenten er fastsatt av årsmøte 2018 til kr. 400,- pr hytte/eiendom.

Du kan kontakte oss her: e-post Vangsjøen Vel eller du kan kontakte Cai Birger Nesset på mobil 970 98 188 eller på e-post Cai Birger Nesset

MEDLEMSLISTE:

Medlemmer får medlemsliste (kun til privat bruk og ikke til markedsføring eller lignende kommersiell bruk) ved henvendelse til post@vangsjoenvel.org