Nytt fra Mellad’n turløyper

Den store satsningen i Mellad’n turløyper mot egen tråkkemaskin går framover
Styret i Mellad’n har nå bestemt å anskaffe en maskin allerede nå i høst for å få til en kraftig oppgradering av løypestandarden.
Se vedlagte skriv fra leder i løypelaget.

Skriv fra leder i Mellad’n Turløyper

Vi retter en stor takk til de mange velmedlemmene som har bidratt med investeringsbidrag som har gjort denne oppgraderingen mulig. Samtidig vil det være veldig kjærkomment om enda flere blir med, slik at lånebehovet går ned og framtidig økonomi i løypelaget blir tryggere.

Vangsjøen Vel støtter Mellad’n turløyper.

Velforeningen bevilger nå kr 20 000,- som støtte til Mellad’n Turløyper sitt arbeid med oppgradering av løypelaget. Årsmøtet i Vangsjøen Vel vedtok en oppfordring til styret om å støtte løypelaget med en sum som er forsvarlig i forhold til velforeningens økonomi.

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt overordna styringsdokument og gir rammer for vidare utvikling. 

 Kommunen sier:
«Prosessen med samfunnsdelen starta opp våren 2020. Gjennom hausten 2020 blei det holdt ope møter knytt til næringsstrategi og temadagar med kommunestyret. Desse innspela er i stor grad brukt til å utarbeide samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen for 2020-2032 blei vedtatt i kommunestyret den 18. februar 2021. Her har politikarane definert kva mål og strategiar dei har for utvikling av kommunen. I tillegg er det utarbeidd ein næringsstrategi og ein arealstrategi. Arealstrategien vil fungere som eit underlag når kommunen no snart skal i gang med revidering av kommuneplanen sin arealdel. 

Me håpar at mange vil gjere seg kjent med planen og gje sitt bidrag for å nå måla til kommunen.»

Du finner SAMMFUNNSDELEN på siden til Øystre Slidre kommune her

Einar Skage Andersen er gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Einar Skage Andersens bortgang.

Bildet er fra et oppslag i Budstikka 27.11.19

Einar gjorde i mange år en stor innsats for løypene vellet hadde ansvaret for. Sammen med sin kjære Ragne ble det mange mil i ulendt terreng for å gjøre jobben for fellesskapet.

Det gledet ham da det ble flere om jobben. Einar hadde alltid gode innspill til styret i vellet og var alltid klar til innsats, slik hans vel fortjente utmerkelser også viser. Se omtalen i Budstikka.

Dessverre ble han etterhvert så preget av sin sykdom at han måtte gi opp både skigåing og løyperydding. Vi vil savne denne hedersmann som gikk bort så altfor tidlig, men vi vil minnes ham i takknemlighet for innsatsen han gjorde.