Fra høstdugnaden 7.10.23 – løyperydding

Fantastisk dugnadsgjeng (18-20 stk) og dugnadsinnsats i Vangsjøen Vel. Takket være vellets årlige dugnadsinnsats har vi gradvis åpnet opp igjen kulturlandskapet omkring de aktive seterområdene rundt Rabalen og Buahaugen. Fjellgrana blir hogd til fordel for fjellbjørkeskogen og et åpnere kulturlandskap som igjen kan benyttes i økende grad til utmarksbeite.

I år ble det i hovedsak arbeidet med videre rydding av gran og brenning av kvist i området ved Røyreåni (ved utløpet av Røyre). Det lå mye kvist igjen fra forrige dugnad. I tillegg ble løypetraseen fra Vangsjøen opp til Fjellkafeen utvidet og ryddet for stubber og trær.

Takk til alle for flott innsats!