Rever på tunet

Rolf Jørn Karlsen har fanget artige bilder av rever på tunet sitt:

Flott innsats på hogstdugnaden

Takk til grunneiere og alle som deltok!

Styrets leder, Rolf Jørn Karlsen sier: “Kjempestolt av vellets medlemmer som stiller med topp dugnadsinnsats for vellets og fellesskapets beste. Det er ikke bare en drøm lenger, men landskapet rundt Vangsjøen er i ferd med å reåpnes.
Stor takk til grunneierne Espen Rogne og Wenche Ringstad som lot oss rydde og reåpne landskapet på deres eiendom. Stor takk også til Erling Fossberg med mannskap som stilte opp med traktor og vinsj. Dette er fellesskap på sitt beste

Vi lar bildene tale for seg selv:

HOGSTDUGNAD 2020 – lørdag 3.10.20

Til medlemmer i Vangsjøen Vel

Vi minner om hogstdugnaden i vellet 
lørdag 3. oktober kl. 10.00 – 15.00

Oppmøte på parkeringen ved Vangsjøen Fjellstue. Det er stort behov for dugnadshjelp, både til å rydde og å brenne kvist, og for dem som er motorsagkyndige, til å rydde og hogge skog. Husk å ta med nødvendig verneutstyr for dem som skal bruke motorsag. Vi fortsetter å rydde skog på nedsiden av vegen fra Vangsjøen Fjellstue i retning mot kiosken. 

Styret og skoggruppa håper på stort fremmøte og god dugnadsvilje. Erling Fossberg stiller med traktor og vinsj som tidligere år.

Av hensyn til smittevern har styret valgt å kutte ut den sosiale biten av opplegget med bålkaffe og pølser. Vi henstiller derfor alle om å ta med egen mat og drikke etter behov. Det er viktig at vi tar smittevernhensyn på alvor og at vi holder nødvendig avstand til hverandre under dugnaden.

Styret håper på god oppslutning og ønsker alle velkommen til dugnaden for å fortsette arbeidet med å gjenåpne landskapet mot Vangsjøen.

Med hilsen styret i Vangsjøen Vel

Trenger du ekstra hjemmekontor på hytta?

Invitasjon fra Øystre Slidre kommune:

“På Heggenes kan du nå bli en del av et nytt kontorfellesskap som vi har kalt Klima+ .
Få deg et nettverk i bygda og bli med på arrangementer, kurs og workshops. Vi vil hjelpe deg å finne resursene du trenger og du kan til og med få nye venner. Du har tilgang til det du trenger av møterom og vanlig teknisk utstyr, nydelig kaffe og te står klar hele dagen og vi har felles lunsj en gang i måneden minst. Ellers er kommunens flotte kantine alltid åpen for deg.” ….. les mer her

Skogryddingsdugnad 3. oktober! Merk datoen!

Det blir skogryddingsdugnad 3. oktober fra kl. 10:00 (lørdag i uke 40). Det blir mer vekt på det sosiale!


De siste årenes skogrydningsdugnader har vært meget vellykkete, med stort oppmøte og mye godt arbeid utført, og resultat mange gleder seg over. Vi har avtale med aktuell grunneier, så vi arbeider videre fra der vi slapp i fjor, nær fjellstuen med fortsettelse mot fjellkaféen.

I og med at både årsmøtet og familedagen er avlyst i år, ønsker vi at medlemmene får tid til prat å hygge under hogstdugnaden. Vi vil derfor legge opp til romslig pause med «bålkaffe à la Rolf Jørn» ispedd noen dikt av Hans Børli. Dessuten blir det pølser til alle, samt litt info fra styret. Vel møtt!

Du kan bestille postombæring i sommer!

Christian Svae i Rensenn Hytteforening har gjort avtale med Ola Harald Paulsrud om postombæring sommeren 2020, og Vangsjøen Vel vil derfor informere sine medlemmer om dette.

De velmedlemmene som ønsker å benytte seg av ordningen må gjøre avtale om dette og betale kr 350,- for tjenesten.

DU MÅ:

  • kontakte Christian Svae på mobil: 900 87 680 eller pr e-post Christian.Svae@datarekvisita.no for å avtale tjenesten og detaljer mht leveringsadresse (“Stopp nummer …..” )
  • betale Ola Harald Paulsrud direkte til hans bankkonto (oppgis til medlemmene i medlemsbrevet)