Årsmøte i coronavirustider

Kjære alle velmedlemmer! 

I den vanskelige smittesituasjonen forårsaket av coronaviruset , er det er svært usikkert om vi kan reise til fjells i påsken. Derfor har styret i Vangsjøen Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år.

Vi håper og tror at medlemmene i vellet har forståelse for at vi må finne en annen form for årsmøtet, slik at vi kan fortsette arbeidet til beste for alle, når forholdene normaliseres.

Vi ønsker derfor at årsmøtet gjennomføres med denne e-postrunden, der alle kan melde tilbake støtte til forslagene eller uenighet med styrets forslag og fremme alternative forslag. 

Årsmøtepapirer med forslag og informasjon er sendt alle medlemmer på e-post.

Styret ber om at medlemmene gir oss tillit til å videreføre arbeidet, der vi tar hensyn til innspill etter beste evne, selv om årsmøtet ikke kan gjennomføres i henhold til vedtektene.

Vi ønsker alle en fin seinvinter og vår – og håper at situasjonen etter hvert normaliseres, så vi alle igjen kan glede oss over opphold i Vangsjøen-området!

På vegne av styret i Vangsjøen Vel