MINNEORD – JAN WOLLAN

JAN WOLLAN

Jan Wollan gikk bort 20. april 2020

Det er med stor sorg vi mottok melding om at Jan var gått bort. Han døde brått etter en sykkeltur opp til Voksenkollen.

Vangsjøen Vel samarbeidet med Jan bla da han lagde sikteskiva på Rabalsmellen i 2015. Han har seinere laget sikteskive på Rundemellen og flere andre steder til stor glede for brukere av fjellet.

Jan var aktiv friluftsmann og bruker av fjellet og hadde en stor forkjærlighet i å bestige fjelltopper. Han har vært på de fleste fjelltopper i Jotunheimen som er synlige fra Vangsjøenområdet. I Vangsjøenområdet var han en stor bidragsyter i å holde stier åpne og vedlike, det samme med de mange vardene i området.

Vi som kjente Jan hadde stor glede av å lytte og høste av hans erfaringer fra fjellet og hans naturopplevelser.

 Våre tanker går til Jan og hans nærmeste familie.

Styret i Vangsjøen Vel

Einar Skage Andersen er gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Einar Skage Andersens bortgang.

Bildet er fra et oppslag i Budstikka 27.11.19

Einar gjorde i mange år en stor innsats for løypene vellet hadde ansvaret for. Sammen med sin kjære Ragne ble det mange mil i ulendt terreng for å gjøre jobben for fellesskapet.

Det gledet ham da det ble flere om jobben. Einar hadde alltid gode innspill til styret i vellet og var alltid klar til innsats, slik hans vel fortjente utmerkelser også viser. Se omtalen i Budstikka.

Dessverre ble han etterhvert så preget av sin sykdom at han måtte gi opp både skigåing og løyperydding. Vi vil savne denne hedersmann som gikk bort så altfor tidlig, men vi vil minnes ham i takknemlighet for innsatsen han gjorde.