HOGSTDUGNAD 2020 – lørdag 3.10.20

Til medlemmer i Vangsjøen Vel

Vi minner om hogstdugnaden i vellet 
lørdag 3. oktober kl. 10.00 – 15.00

Oppmøte på parkeringen ved Vangsjøen Fjellstue. Det er stort behov for dugnadshjelp, både til å rydde og å brenne kvist, og for dem som er motorsagkyndige, til å rydde og hogge skog. Husk å ta med nødvendig verneutstyr for dem som skal bruke motorsag. Vi fortsetter å rydde skog på nedsiden av vegen fra Vangsjøen Fjellstue i retning mot kiosken. 

Styret og skoggruppa håper på stort fremmøte og god dugnadsvilje. Erling Fossberg stiller med traktor og vinsj som tidligere år.

Av hensyn til smittevern har styret valgt å kutte ut den sosiale biten av opplegget med bålkaffe og pølser. Vi henstiller derfor alle om å ta med egen mat og drikke etter behov. Det er viktig at vi tar smittevernhensyn på alvor og at vi holder nødvendig avstand til hverandre under dugnaden.

Styret håper på god oppslutning og ønsker alle velkommen til dugnaden for å fortsette arbeidet med å gjenåpne landskapet mot Vangsjøen.

Med hilsen styret i Vangsjøen Vel