Trenger du ekstra hjemmekontor på hytta?

Invitasjon fra Øystre Slidre kommune:

“På Heggenes kan du nå bli en del av et nytt kontorfellesskap som vi har kalt Klima+ .
Få deg et nettverk i bygda og bli med på arrangementer, kurs og workshops. Vi vil hjelpe deg å finne resursene du trenger og du kan til og med få nye venner. Du har tilgang til det du trenger av møterom og vanlig teknisk utstyr, nydelig kaffe og te står klar hele dagen og vi har felles lunsj en gang i måneden minst. Ellers er kommunens flotte kantine alltid åpen for deg.” ….. les mer her

Skogryddingsdugnad 3. oktober! Merk datoen!

Det blir skogryddingsdugnad 3. oktober fra kl. 10:00 (lørdag i uke 40). Det blir mer vekt på det sosiale!


De siste årenes skogrydningsdugnader har vært meget vellykkete, med stort oppmøte og mye godt arbeid utført, og resultat mange gleder seg over. Vi har avtale med aktuell grunneier, så vi arbeider videre fra der vi slapp i fjor, nær fjellstuen med fortsettelse mot fjellkaféen.

I og med at både årsmøtet og familedagen er avlyst i år, ønsker vi at medlemmene får tid til prat å hygge under hogstdugnaden. Vi vil derfor legge opp til romslig pause med «bålkaffe à la Rolf Jørn» ispedd noen dikt av Hans Børli. Dessuten blir det pølser til alle, samt litt info fra styret. Vel møtt!

Du kan bestille postombæring i sommer!

Christian Svae i Rensenn Hytteforening har gjort avtale med Ola Harald Paulsrud om postombæring sommeren 2020, og Vangsjøen Vel vil derfor informere sine medlemmer om dette.

De velmedlemmene som ønsker å benytte seg av ordningen må gjøre avtale om dette og betale kr 350,- for tjenesten.

DU MÅ:

  • kontakte Christian Svae på mobil: 900 87 680 eller pr e-post Christian.Svae@datarekvisita.no for å avtale tjenesten og detaljer mht leveringsadresse (“Stopp nummer …..” )
  • betale Ola Harald Paulsrud direkte til hans bankkonto (oppgis til medlemmene i medlemsbrevet)

Betyr mye for lokalsamfunnet (hytter og hyttefolket)

Leder i Valdres Avisa 28.05.2020

Det er gjort flere mer eller mindre realistiske anslag over hva hytteeierne eller som mange ynder å kalle dem, deltidsinnbyggerne, legger igjen av kroner og øre i lokalsamfunnet. Da tenker man primært på omfanget av varer og tjenester hyttefolket handler lokalt. En analyse som Norsk Turistutvikling har utført for Distriktssenteret viser at hver fritidsbolig i en region som vår, genererer omkring 30.000 kroner i omsetning for den lokale nærbutikken. Undersøkelsen viser spesifikt for Oppland og Buskerud, to sterke, tidligere, hyttefylker, at hver fritidsbolig blir brukt omkring 60 døgn i året og at de bruker omkring 500 kroner dagen i handel på nærbutikken. Dette er tall som er nokså i samsvar med beregninger som er gjort tidligere. Hyttefolket har sterk tilknytning til området hvor de har fritidsbolig, og vi vet at de også i stor grad kjøper andre varer og tjenester i området de har fritidsbolig, samtidig som de også slutter opp om spekteret av kulturaktiviteter og arrangement som finner sted. Utvilsomt, hyttefolket skaper stor merverdi i lokalsamfunnet som tilkommer næringslivet især og kommunene også. Hyttefolket betaler skatter og bidrar til avgiftskassa i stort mon. Det gir et skrekkscenario å tenke seg et lokalsamfunn uten hytter og hyttefolket.

Ingen ting av dette er nytt, men koronapandemien og det mye berykta hytteforbudet, visste til fulle hvor avgjørende tilstedeværelsen av hyttefolk er for liv og aktivitet i bygdene våre. Det er en kjent sak at mange bedrifter kjemper i motbakke etter at kanskje årets beste sesong gikk fløyten på grunn av koronapandemien. Det blir følgelig også tungt å kjempe seg tilbake, alt er ikke minst avhengig av hvordan pandemien utvikler seg framover.

Det er likevel mye som taler for at hyttekonseptet fortsatt skal blomstre og utvikle seg. Det skal et skikkelig økonomisk krakk til for å rikke på det, men kanskje kan mange som vurderer å investere i hytte, bli sittende på gjerdet en stund. Vi vil få svaret denne sommeren. Hytteferie gir som kjent utmerket tilgang på natur og fritidsaktiviteter, og matcher svært godt med forholdsreglene vi alle skal leve etter i tida framover. Derfor gjelder det også for lokalt næringsliv og pådriverkreftene at vi legger til rette på alle nivåer for å kunne ta ut en enda større del av vare- og tjenestespekteret hyttefolket etterspør. Derfor må innsatsen nå rettes inn mot bedriftene som allerede er i markedet, og vurdere utviklingspotensialet som er hos den enkelte. Koronatida kan være den beste tida for å klekke ut nye innsatsområder og aktivitet.

Det gir et skrekkscenario å tenke seg et lokalsamfunn uten hytter og hyttefolket.

Her er et knippe bilder som viser hyttefolk og stølsfolk i skjønn forening under dugnader og kulturelle arrangementer. Vi i Vangsjøen Vel søker å ta vare på naturen såvel som kulturen!