Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt overordna styringsdokument og gir rammer for vidare utvikling. 

 Kommunen sier:
«Prosessen med samfunnsdelen starta opp våren 2020. Gjennom hausten 2020 blei det holdt ope møter knytt til næringsstrategi og temadagar med kommunestyret. Desse innspela er i stor grad brukt til å utarbeide samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen for 2020-2032 blei vedtatt i kommunestyret den 18. februar 2021. Her har politikarane definert kva mål og strategiar dei har for utvikling av kommunen. I tillegg er det utarbeidd ein næringsstrategi og ein arealstrategi. Arealstrategien vil fungere som eit underlag når kommunen no snart skal i gang med revidering av kommuneplanen sin arealdel. 

Me håpar at mange vil gjere seg kjent med planen og gje sitt bidrag for å nå måla til kommunen.»

Du finner SAMMFUNNSDELEN på siden til Øystre Slidre kommune her

Omlegging av løypene ved Buahaugen må utsettes

Som mange har sett, har løypelaget arbeidet med nye forbedrete løyper på Buahaugen, bl.a. for å få færre veikryssinger. Dessverre ble nok løypelagets iver for å komme i gang med de nye løypene litt for stor. Løypene ble kjørt opp før juleferien, og mange har etterhvert gått den nye traséen.

Det har nå kommet fram at kommunens løypeutvalg så langt ikke har gjort vedtak om godkjenning av de endrete traséene. Derfor må løypelaget gå tilbake til de gamle løypene fram til en endelig godkjenning foreligger. Vi håper dette kan skje i februar.

Mellad’n Turløyper beklager den forvirringen og de ulempene dette medfører for våre ivrige skiløpere. Vi tror dette blir gode løsninger på lang sikt.

Ny løypebrosjyre fra Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune har publisert en ny folder/brosjyre med oversikt over skiløypene i kommunen. Du kan lese mer her.

Kommunen har et omfattende løypetilbud «som dekker alles ønsker uansett ferdigheter og værforhold» – sier kommen.

Kommunen er delt inn i løypelag som ikke bare sørger for preparerte skiløyper , men som også bærer en MEGET STOR BYRDE økonomisk – så støtt opp om løypelaget!.

VI BER ALLE BETALE INN TIL SITT LOKALE LØYPELAG.

MELLAD’N TURLØYPER:

  • BANKKONTO: 2135.30.34550
  • VIPPS: 79234

Selve folderen med kart kan du laste ned direkte her: Løypebrosjyre. Merk at de nye traséene ved Buahaugen/Stopp 12 ikke er tatt inn på kartet. Detaljert kart for dette området kan dere se her:

Detaljkart Stopp 12/Buahaugen-Røyri

Flott innsats på hogstdugnaden

Takk til grunneiere og alle som deltok!

Styrets leder, Rolf Jørn Karlsen sier: «Kjempestolt av vellets medlemmer som stiller med topp dugnadsinnsats for vellets og fellesskapets beste. Det er ikke bare en drøm lenger, men landskapet rundt Vangsjøen er i ferd med å reåpnes.
Stor takk til grunneierne Espen Rogne og Wenche Ringstad som lot oss rydde og reåpne landskapet på deres eiendom. Stor takk også til Erling Fossberg med mannskap som stilte opp med traktor og vinsj. Dette er fellesskap på sitt beste

Vi lar bildene tale for seg selv:

HOGSTDUGNAD 2020 – lørdag 3.10.20

Til medlemmer i Vangsjøen Vel

Vi minner om hogstdugnaden i vellet 
lørdag 3. oktober kl. 10.00 – 15.00

Oppmøte på parkeringen ved Vangsjøen Fjellstue. Det er stort behov for dugnadshjelp, både til å rydde og å brenne kvist, og for dem som er motorsagkyndige, til å rydde og hogge skog. Husk å ta med nødvendig verneutstyr for dem som skal bruke motorsag. Vi fortsetter å rydde skog på nedsiden av vegen fra Vangsjøen Fjellstue i retning mot kiosken. 

Styret og skoggruppa håper på stort fremmøte og god dugnadsvilje. Erling Fossberg stiller med traktor og vinsj som tidligere år.

Av hensyn til smittevern har styret valgt å kutte ut den sosiale biten av opplegget med bålkaffe og pølser. Vi henstiller derfor alle om å ta med egen mat og drikke etter behov. Det er viktig at vi tar smittevernhensyn på alvor og at vi holder nødvendig avstand til hverandre under dugnaden.

Styret håper på god oppslutning og ønsker alle velkommen til dugnaden for å fortsette arbeidet med å gjenåpne landskapet mot Vangsjøen.

Med hilsen styret i Vangsjøen Vel